12 mrt Rijndam Revalidatie polikliniek Neurorevalidatie start met FaceTalk videoconsulten

Patiënten kunnen binnenkort hun consult met revalidatiearts of behandelaar vanuit huis bijwonen. Rijndam start met het aanbieden van videoconsulten bij patiënten van de polikliniek Neurorevalidatie locatie Westersingel. Het videoconsult scheelt reistijd voor patiënten en biedt de gelegenheid elkaar face-to-face te spreken.

Toegevoegde waarde
Patiënten kunnen bij sommige controle- en telefonische afspraken gebruik maken van het videoconsult. Door patiënten deze mogelijkheid te bieden, hoeven zij niet te reizen, kan men vanuit een vertrouwde omgeving in gesprek met de arts en wordt de kwaliteit van zorg verbeterd. Revalidatiearts Markus Wijffels licht toe: “Sommige patiënten bel ik en dat kan ik nu vervangen voor een videoconsult. Zo kunnen we elkaar in de ogen kijken en dat is echt van toegevoegde waarde tijdens het consult. Voor mijn patiënten en hun familieleden scheelt het daarnaast ook vooral reistijd en kosten; wel zo patiëntvriendelijk.”

Veilig en gemakkelijk
De verbinding tussen patiënt en behandelaar is goed beveiligd en zeer gemakkelijk in gebruik. Voor het videoconsult wordt gebruik gemaakt van een app, die gratis te downloaden is. De patiënt maakt hierbij gebruik van een smartphone of tablet. Het is voor patiënten ook mogelijk om bijvoorbeeld familieleden of een mantelzorger via de app aan te laten sluiten bij het gesprek.

Succesvol in gebruik
Het videoconsult is, op andere wijze, al langer in gebruik bij Rijndam Kinderrevalidatie op locatie De Sitterstraat in Dordrecht. Ergotherapeuten gebruiken het videoconsult om ouders en kind in hun thuisomgeving te coachen tijdens dagelijkse activiteiten zoals tandenpoetsen en aankleden. Het videoconsult sluit goed aan bij de ambitie van Rijndam om zorg op de juiste plek te verlenen en – daar waar dat kan – de medisch specialistische zorg ook buiten de muren van het revalidatiecentrum te organiseren.

Dit nieuwsbericht komt van Rijdam, zie https://www.rijndam.nl/over-ons/nieuws/rijndam-revalidatie-start-met-videoconsult