Arts – Patiënt

FaceTalk biedt u de mogelijkheid om videoconsulten met uw patiënten te houden. Door eenvoudig beeldcontact kunt u zorg op afstand verlenen.

FaceTalk brengt een veilig persoonlijk videoconsult tussen arts en patiënt tot stand. Het is een complete oplossing van de uitnodiging, het ontvangst in de online wachtkamer tot aan het videogesprek. Door de online spreekkamer wordt de reistijd voor u en uw patiënten tot een minimum teruggebracht.

Met FaceTalk organiseert u eenvoudig een videoconsult met uw patiënten. De patiënt ontvangt een uitnodigingsmail. Hierin staat het onderwerp van het overleg en de tijd beschreven. De patiënt hoeft alleen op de link te klikken om in de online wachtkamer te komen. Zodra de arts het gesprek start zien de arts en patiënt elkaar. 

Tijdens het videoconsult kan extra informatie, zoals het patiëntendossier, uitslagen of medische beelden, met een beveiligde verbinding gedeeld worden. Niets van deze gegevens wordt opgeslagen. Deze zijn alleen op het moment zelf te bekijken.

Functionaliteiten

Uitnodigingsmails

Automatische uitnodigingsmails en e-mailgegevens van de patiënt staan direct in uw adresboek

Online wachtkamer

Arts kan zien wie aanwezig is in de online wachtkamer incl. prikbordfunctie
voor o.a. uitlooptijden.

SMS alert

30 minuten voor een consult ontvangt
de patiënt een SMS alert met een herinnering
en de afspraakgegevens.

Geschikt voor
alle devices

Werkt op alle reguliere laptops, tablets, smartphones met iOS als Android besturingssysteem.

Meedoen vanaf
de FaceTalk App

Geen zorgen over microfoon, camera en installatie door selectieve toegang van tablet & smartphone.

Veilige video
verbinding

Beveiligde videoverbinding waarbij geen video,
audio en beeldmateriaal opgeslagen wordt.

3 eHealth doelstellingen
van Ministerie VWS 2014-2019

De overheid wilt de inzet voor eHealth extra stimuleren en de zorg van de patiënt centraler stellen. Door eHealth kan de patiënt meer regie over eigen zorg en eigen leven behouden. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben in juli 2014 drie doelstellingen geformuleerd:

direct toegang tot medische gegevens

80% van chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan deze gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders betreft dit 40%.

75% Chronisch zieken zelf meten

Van de chronisch zieken (diabetes, COPD) en
kwetsbare ouderen kan 75%, die dit wil en hiertoe in staat is, zelfstandig metingen uitvoeren, veelal in combinatie met gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener.

24u contact zorgverlener thuis

Iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt heeft de mogelijkheid om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Naast beeldschermzorg wordt hierbij domotica ingezet.