Beeldbellen met patiënt of cliënt

FaceTalk biedt u de mogelijkheid om videoconsulten met uw patiënt of cliënt te houden. Door eenvoudig beeldbellen kunt u zorg op afstand verlenen.

FaceTalk brengt een veilig en persoonlijk videoconsult tussen behandelaar en patiënt of cliënt tot stand. Het is een complete oplossing van de uitnodiging, het ontvangst in de digitale wachtkamer tot aan het videoconsult. Door de online spreekkamer wordt de reistijd voor u en uw patiënten of cliënten tot een minimum teruggebracht.

Met FaceTalk organiseert u eenvoudig een videoconsult met uw patiënten of cliënten. De patiënt of cliënt ontvangt een e-mail uitnodiging. Hierin staat het onderwerp van het overleg en de tijd beschreven. De patiënt of cliënt hoeft alleen op de link te klikken om in de digitale wachtkamer te komen. Zodra de behandelaar het gesprek start zien de behandelaar en patiënt of cliënt elkaar. 

Tijdens het videoconsult kan extra informatie, zoals het patiënten- of cliëntendossier, uitslagen of medische beelden, met een beveiligde verbinding gedeeld worden. Niets van deze gegevens wordt opgeslagen. Deze zijn alleen op het moment zelf te bekijken.

Functionaliteiten

E-mail uitnodiging

Automatische e-mail uitnodigingen en e-mailgegevens van de patiënt of cliënt staan direct in uw adresboek

Digitale wachtkamer

Behandelaar kan zien wie aanwezig is in de
digitale wachtkamer inclusief
prikbordfunctie voor o.a. uitlooptijden.

SMS alert

30 minuten voor een consult ontvangt
de patiënt of cliënt een SMS alert met een
herinnering en de afspraakgegevens.

Geschikt voor
alle devices

Werkt op alle reguliere laptops, tablets, smartphones met iOS als Android besturingssysteem.

Meedoen vanaf
de FaceTalk App

Geen zorgen over microfoon, camera en installatie door selectieve toegang van tablet & smartphone.

Veilige video
verbinding

Beveiligde videoverbinding waarbij geen video,
audio en beeldmateriaal opgeslagen wordt.

3 eHealth doelstellingen
van Ministerie VWS 2014-2019

De overheid wilt de inzet voor eHealth extra stimuleren en de zorg van de patiënt centraler stellen. Door eHealth kan de patiënt meer regie over eigen zorg en eigen leven behouden. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben in juli 2014 drie doelstellingen geformuleerd:

direct toegang tot medische gegevens

80% van chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan deze gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders betreft dit 40%.

75% Chronisch zieken zelf meten

Van de chronisch zieken (diabetes, COPD) en
kwetsbare ouderen kan 75%, die dit wil en hiertoe in staat is, zelfstandig metingen uitvoeren, veelal in combinatie met gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener.

24u contact zorgverlener thuis

Iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt heeft de mogelijkheid om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Naast beeldschermzorg wordt hierbij domotica ingezet.