Het toepassen van FaceTalk in de zorg

Met de komst van beeldbellen voor de is zorgverlening op afstand dichterbij gekomen. Patiënten en cliënten hoeven niet meer naar de zorgorganisatie te komen, maar krijgen op afstand de zorg die ze nodig hebben. Vanuit ons bedrijf denken we graag met u mee hoe beeldbellen te implementeren. FaceTalk kan op verschillende manieren worden toegepast in de zorg. Hier een aantal voorbeelden:

Beoordeel of FaceTalk voor uw organisatie een geschikte oplossing is.

Huisartsen (spoed) posten

 

Voor triage is beeldbellen een belangrijk onderdeel geworden binnen de huisartsenposten. Met de functionaliteit ‘direct videobellen’ kan er een videoconsult opgezet worden zonder afspraak. De triagist kan er nu voor kiezen om de patiënt aan de telefoon via video te zien en hierop een keuze maken of deze met spoed naar de praktijk moet komen of dat dit nog kan wachten tot de volgende werkdag, waar de patiënt naar het reguliere spreekuur van de huisarts kan gaan.

Zelfstandige praktijken

 

Steeds meer zelfstandige praktijken bieden zorg via video, omdat hier steeds meer vraag is vanuit de patiënt. Nadat de patiënt vertrouwd is met de zorgverlener kiezen patiënten er steeds vaker voor om de vervolg afspraken via video te doen. De behandelaar of assistent plant een videoconsult met de patiënt. De patiënt ontvangt een uitnodiging en komt op het moment van de afspraak in een digitale wachtkamer, dit is vergelijkbaar met de dagelijkse praktijk. Het scheelt de patiënt onder andere veel tijd doordat deze niet meer naar de praktijk hoeft te komen. Verschillende therapieën worden vaker online toegepast. Online therapie kan gecombineerd worden met fysieke bezoeken van de psycholoog of bijvoorbeeld het intakegesprek thuis.

Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT)

 

We zien een sterke groei bij de thuisorganisaties die beeldbellen als hulpmiddel gebruiken om te schakelen tussen specialisten in het ziekenhuis en de patiënt of cliënt vanuit huis. Een goed voorbeeld hiervan is wondzorg. Bij het verzorgen van wonden gaat de verpleegkundige langs bij de patiënt of cliënt thuis. De specialist kan dan bij bijzonderheden worden opgeroepen via video om mee te kijken hoe de wond eruit ziet en de verpleegkundige ondersteuning geven bij het verzorgen van de wond.

Klinieken/ziekenhuizen

 

Vanuit zorgverleners in ziekenhuizen groeit de vraag naar beeldbellen het snelst. De voornaamste reden is dat het de patiënt en arts veel tijd kan schelen en de patiënt fysiek kan ontlasten, denk hierbij aan ouderen en minder valide mensen. Het contact met de zorgverlener wordt efficiënter doordat het nu ook mogelijk is om op afstand zorg te verlenen. Net als bij de zelfstandige praktijken ontvangt de patiënt een uitnodiging om vervolgens op de dag van de afspraak te beeldbellen met de zorgverlener.

Benieuwd wat FaceTalk voor uw organisatie kan betekenen?