Het toepassen van FaceTalk in de zorg

Met de komst van beeldbellen voor de is zorgverlening op afstand dichterbij gekomen. Cliënten hoeven niet meer naar de zorgorganisatie te komen, maar krijgen op afstand de zorg die ze nodig hebben. Vanuit ons bedrijf denken we graag met u mee hoe beeldbellen te implementeren. FaceTalk kan op verschillende manieren worden toegepast in de zorg. Hier een aantal voorbeelden:

Huisartsen (spoed) posten

 

Voor triage is beeldbellen een belangrijk onderdeel geworden binnen de huisartsenposten. Met de functionaliteit ‘direct videobellen’ kan er een videoconsult opgezet worden zonder afspraak. De triagist kan er nu voor kiezen om de cliënt aan de telefoon via video te zien en hierop een keuze maken of deze met spoed naar de praktijk moet komen of dat dit nog kan wachten tot de volgende werkdag, waar de cliënt naar het reguliere spreekuur van de huisarts kan gaan.

Zelfstandige praktijken

 

Steeds meer zelfstandige praktijken bieden zorg via video, omdat hier steeds meer vraag is vanuit de cliënt. Nadat de cliënt vertrouwd is met de zorgverlener kiezen cliënten er steeds vaker voor om de vervolg afspraken via video te doen. De behandelaar of assistent plant een videoconsult met de cliënt. De cliënt ontvangt een uitnodiging en komt op het moment van de afspraak in een digitale wachtkamer, dit is vergelijkbaar met de dagelijkse praktijk. Het scheelt de cliënt onder andere veel tijd doordat deze niet meer naar de praktijk hoeft te komen.

Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT)

 

We zien een sterke groei bij de thuisorganisaties die beeldbellen als hulpmiddel gebruiken om te schakelen tussen specialisten in het ziekenhuis en de cliënt vanuit huis. Een goed voorbeeld hiervan is wondzorg. Bij het verzorgen van wonden gaat de verpleegkundige langs bij de cliënt thuis. De specialist kan bij bijzonderheden worden opgeroepen via video om mee te kijken hoe de wond eruit ziet en biedt de verpleegkundige ondersteuning bij het verzorgen van de wond.

Klinieken/ziekenhuizen

 

Vanuit zorgverleners in ziekenhuizen groeit de vraag naar beeldbellen het snelst. De voornaamste reden is dat het de patiënt en arts veel tijd kan schelen en de patiënt fysiek kan ontlasten, denk hierbij aan ouderen en minder valide mensen. Het contact met de zorgverlener wordt efficiënter doordat het nu ook mogelijk is om op afstand zorg te verlenen. Net als bij de zelfstandige praktijken ontvangt de patiënt een uitnodiging om vervolgens op de dag van de afspraak te beeldbellen met de zorgverlener.