Beeldbellen in de zorg

Reistijd en gemak

 

Zorginstellingen bieden vaker de mogelijkheid aan cliënten om zorgverlening via videoconsult te ontvangen. Cliënten die voorheen een telefonisch of een fysiek consult hadden, ontvangen deze zorg nu op afstand. Het voornaamste voordeel voor hen is dat zij geen lange afstanden meer hoeven af te leggen voor een consult van tien minuten en het aantal visuele contactmomenten met de behandelaar toeneemt. Het begin van een eerste videoconsult kan nog onwennig zijn, maar de behandelaar en cliënt kunnen in kortere tijd veel informatie delen, omdat informatie sneller wordt opgenomen via beeld en non-verbale communicatie ook zichtbaar is. Videoconsulten duren minder lang dan een fysiek consult, maar zijn qua inhoud gelijk. De behandelaar is ook in de gelegenheid om een beter beeld van de thuissituatie te krijgen en daarmee kan de vertrouwensrelatie met de cliënt versterkt worden.

Voorkomen van ‘no shows’ en efficiëntere zorgverlening

 

Zorginstellingen zien jaarlijks dat veel cliënten niet komen opdagen op hun afspraak of te laat afzeggen. Dit gebeurt ook bij behandelaars die bij cliënten op huisbezoek gaan. Dankzij het beeldbellen hebben de zorgverleners, die in een breed werkgebied bekleden, meer tijd over voor directe zorgverlening, doordat zij minder hoeven te reizen en het aantal ‘no shows’ beter kunnen opvangen.

Wijkverpleegkundigen kunnen baat hebben bij beeldbellen doordat zij bijvoorbeeld de hulp van een specialist kunnen oproepen wanneer zij bij de cliënt zijn. Zo kan een specialist meekijken en de wijkverpleegkundigen ondersteunen waar nodig is.

Multidisciplinair overleg

 

Met beeldbellen kunnen behandelaars van verschillende disciplines en vanuit meerdere zorginstellingen makkelijker een cliëntcasus bespreken. En ook kunnen huisartsen en specialisten aansluiten in het video overleg. Een multidisciplinair overleg is daarmee efficiënter en eenvoudiger te organiseren. Op basis van alle kennis en expertise kan de juiste behandeling worden bepaald voor de cliënt.