Wat is FaceTalk?

FaceTalk is een online spreekkamer die zorg op afstand mogelijk maakt, waarbij de patiënt centraal staat.

Met FaceTalk kunt u waar u wilt veilig videoconsulten met uw patiënten houden en online overleggen met andere zorgprofessionals. Tijdens het videobellen is het mogelijk om (medische) informatie zoals documenten, foto’s en video’s te delen. Ook kunt u meerdere mensen in een gesprek uitnodigen. Er kunnen 12 personen gelijktijdig deelnemen aan een FaceTalk gesprek. En de veiligheid bij FaceTalk is gewaarborgd.

Consulten met uw patiënten online vormgeven

Multidisciplinair overleggen zonder reistijd

Onderwijs op afstand

Door middel van een geautomatiseerde e-mail worden deelnemers uitgenodigd voor een door u gestart FaceTalk gesprek. In deze e-mail staat een link waarmee deelnemers het online gesprek direct kunnen starten.

Als zorgverlener heeft u een account nodig om FaceTalk te kunnen gebruiken. Met dit account kunt u ongelimiteerd videogesprekken starten en deelnemers hiervoor uitnodigen. Deelnemers, zoals patiënten, hebben géén account nodig. Voor de patiënten zijn dan ook geen kosten verbonden aan het gebruik van FaceTalk.