De ervaring van Brigit de Jong

To the point, patiëntvriendelijker dan een regulier consult en de inhoud van het gesprek blijft hetzelfde. Zo omschrijven neuroloog Brigit de Jong en MS-patiënt Marijke van der Laaken-De Vaan het consult op afstand via FaceTalk. In de pilot ‘Neurologie MS’ werd onderzocht of MS-patiënten voortaan op een digitaal spreekuur kunnen komen bij hun neuroloog. En dat kan!

MS-patiënten komen regelmatig op consult bij hun neuroloog in het ziekenhuis. Dit kost veel tijd en inzet van een patiënt, maar meestal ook van een begeleidende mantelzorger. Met de komst van FaceTalk kunnen zij virtueel op spreekuur komen, gewoon vanuit hun eigen huis.

“In deze pilot is gekozen voor vijf patiënten waarmee we al een behandelrelatie hebben”, vertelt neuroloog Brigit de Jong van het Radboud MS Centrum, onderdeel van het UMC St Radboud in Nijmegen. “De kennismakingsgesprekken zijn wel in het ziekenhuis.”

Eén van de MS-patiënten die meedoet aan de pilot is Marijke van der Laaken-De Vaan (59). Zij heeft op dit moment één consult gehad via FaceTalk. “Het ging heel natuurlijk en prettig. Ik moest wel iemand regelen om de iPad vast te houden, maar dat weegt niet op tegen wat ik moet doen als ik een afspraak heb in het ziekenhuis. Dat is een hele onderneming en als ik thuis kom, ben ik kapot en kan ik de rest van de dag niets meer. Met FaceTalk blijf ik lekker thuis en het kost mij bijna geen energie.”

“FaceTalk is patiëntvriendelijker”

“Het geeft patiënten een stuk vrijheid terug”, zegt Brigit de Jong. “FaceTalk is makkelijker in hun leven in te passen, want ze hoeven geen familie, vrienden of een taxibusje te regelen om naar het ziekenhuis te komen. Op die manier zijn ze minder afhankelijk van anderen. Daarnaast zorgt het natuurlijk voor een flinke tijdsbesparing. En dat alles samen maakt dat de zorg kwalitatief verbetert.”

“De consulten duren minder lang, maar zijn qua inhoud gelijk”

Voor een consult moeten patiënten bedenken wat ze willen bespreken. Brigit de Jong: “Wat opvalt, is dat patiënten direct ‘to the point’ komen. Het probleem wordt meteen helder. De ‘social talk’, je hebt het normaal toch even over de reis bijvoorbeeld, wordt achterwege gelaten. De consulten duurden daarom in deze pilot ook korter dan reguliere afspraken, namelijk zo’n 12 minuten in plaats van 20 minuten, maar de inhoud van een gesprek blijft gelijk.”

Dat is volgens de neuroloog anders met een telefonisch consult. “Met FaceTalk zie ik wel hoe iemand erbij zit. Het videobeeld is een extra bron van informatie, want je kunt de ernst van het probleem beter inschatten. Ook hebben sommige MS-patiënten moeite met praten. Als je beeld hebt, dan krijg je extra informatie via de mondbewegingen. Telefonisch kan het moeilijker zijn om deze patiënten te verstaan.”

“FaceTalk kan prima consulten vervangen”

“Mijn conclusie: FaceTalk is een kwalitatief goede service”, aldus Brigit de Jong. “Omdat ik meer tijd overhoud en de inhoud er niet op inboet.”

Ook Marijke van der Laaken-De Vaan vindt dat: “Zou het niet mooi zijn als ik in de toekomst ook bij acute problemen kan videobellen of naar de huisarts? Het liefst zou ik zoveel mogelijk contacten met de zorg via FaceTalk doen.”

Het Radboud MS Centrum bekijkt nu hoe het FaceTalk in de reguliere zorg kan implementeren.

Brigit de Jong

Neuroloog Radboud MS Centrum

 

“Consulten duren minder lang, maar zijn qua inhoud gelijk”